Cijene programa

VRSTA PROGRAMA CIJENA PROGRAMA
JASLICE 10 SATNI 495,00 kn
VRTIĆ 10 SATNI 480,00 kn
VRTIĆ 10 SATNI - engleski jezik 700,00 kn
VRTIĆ 10 SATNI - likovno-scenski 650,00 kn
VRTIĆ 10 SATNI - sportski program 680,00 kn
VRTIĆ 6 SATNI 250,00 kn
VRTIĆ 6 SATNI - popodnevni 250,00 kn
VRTIĆ 5 SATNI – popodnevni 230,00 kn

Programi