Redoviti programi:

  • 10 satni, od 6,30 -16,30 sati
  • 6 satni, od 7,30 -13,30 sati
  • 6 satni, popodnevni od 13,00 do 19,00 sati
  • 5 satni, popodnevni od 13,30 do 18,30
  • 10 satni jaslice; 10 skupina
  • 10 satni; 18 skupina
  • 6 satni; 6 skupina
  • 6 satni p.p; 1 skupina
  • 5 satni p.p.; 1 skupina


Posebni programi

 Odobreni od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske:

 Početno usvajanje stranog jezika

-engleski jezik

 -likovno-scenski program

 -integrirani sportski program

 U pedagoškoj 2016./2017. godini prema potrebama roditelja na upisu, ostvaruju se:


Početno usvajanje engleskog jezika u 2 odgojne skupine:

-DV Potočnica I (odgojitelji: Ana Lazarević i Ivona Baketić)

-DV Koralj (odgojitelji: Linda Podrug-Krstulović i Zinka Ružić)


Likovno-scenski program:

-DV Kaštelet (odgojitelji: Elza Mariani i Klara Petrić)


Integrirani sportski program:

-DV Mandalina (odgojitelji: Ante Žuvela i Antonia Ercegović, vanjski suradnik kineziolog)


PROGRAM PREDŠKOLE

 Dječji vrtić Marjan program predškole za djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu koja su uključena u redovite programe u dječjim vrtićima Marjan sadržaj programa predškole provodit će u sklopu redovitih programa.

Programi