Redoviti programi:

 • 10 satni, od 6,30 -16,30 sati
 • 10 satni produženi, od 6,30 -18,30 sati
 • 10 satni smjenski, od 6,30 -21,00 sati
 • 6 satni, od 7,30 -13,30 sati
 • 6 satni, poslijepodnevni od 13,00 do 19,00 sati
 • 7 satni, poslijepodnevni od 13,30 do 20,30 sati

 • 10 satni jaslice; 10 skupina
 • 10 satni vrtić; 18 skupina
 • 6 satni; 5 skupina
 • 6 satni p. p; 1 skupina
 • 7 satni p. p.; 1 skupina

Posebni programi (10 satni, 5 skupina)

 -odobreni od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske:
 -Početno usvajanje stranog jezika -engleski jezik, 2 odgojne skupine, u DV Koralj i DV Potočnica 1
 -Posebni program likovno-scenskog izraza, 1 odgojna skupina, u DV Kaštelet
 -Integrirani sportski program, 2 odgojne skupine, u DV Mandalina

Program predškole

Dječji vrtić Marjan Split provodi Program predškole za djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Program se provodi za djecu koja su upisana u redovne i posebne programe u DV Marjan, kao i za djecu koja nisu ranije pohađala vrtić, a u okviru postojećih odgojnih skupina. Program se odvija od 01.listopada do 31.svibnja tekuće pedagoške godine te sva djeca dobivaju na kraju potvrdnice o završenom programu koje su potrebne za upis u osnovnu školu. 


Programi