Zaposlenici

U realizaciji procesa rada predškolske ustanove DJEČJI VRTIĆ MARJAN sudjeluje 143 radnika.

  • poslovodni i stručni voditelj Vrtića:
    - ravnatelj
  • odgojno-obrazovni radnici:
    - 2 pedagoga, psiholog, logoped, 2 zdravstvena voditelja i 73 odgojitelja
  • pravni, administrativni i računovodstveno-financijski radnici:
    - tajnik
    - voditelj računovodstva
    - administrator
    - računovodstveno-financijski radnici: likvidator plaće - blagajnik,
    knjigovođa, evidentičar uplata roditelja i ekonom
  • pomoćno tehnički radnici
    - 5 kuharica, 3 domara/domara-ložača, 2 vozača, 2 pralje i 39 spremačica

Dječji vrtić Marjan