Zaposlenici

U realizaciji procesa rada predškolske ustanove DJEČJI VRTIĆ MARJAN sudjeluje 143 radnika.

 • poslovodni i stručni voditelj Vrtića:
  - ravnatelj
 • odgojno-obrazovni radnici:
  - 2 pedagoga, psiholog, logoped, 2 zdravstvena voditelja i 73 odgojitelja
 • pravni, administrativni i računovodstveno-financijski radnici:
  - tajnik
  - voditelj računovodstva
  - administrator
  - računovodstveno-financijski radnici: likvidator plaće - blagajnik,
  knjigovođa, evidentičar uplata roditelja i ekonom
 • pomoćno tehnički radnici
  - 5 kuharica, 3 domara/domara-ložača, 2 vozača, 2 pralje i 39 spremačica

Dječji vrtić Marjan