Zaposlenici

ZAPOSLENICI

U realizaciji procesa rada predškolske ustanove DJEČJI VRTIĆ MARJAN sudjeluju radnici u obavljanju poslova na radnim mjestima i to prema slijedećim skupinama poslova:

  • poslovodni i stručni voditelj ustanove:

- ravnatelj

  • stručno-pedagoški poslovi:

- pedagozi

- psiholog

- logoped

- odgojitelji

- zdravstveni voditelji

  • pravni, administrativni i računovodstveno-financijski poslovi:

- tajnik (pravni)

- administrator (administrativni)

- računovodstveno-financijski poslovi:

voditelj računovodstva

likvidator plaća - blagajnik

knjigovođa

evidentičar uplata roditelja

ekonom

  • pomoćno-tehnički poslovi:

- kuhari

- vozači

- domar

- domari-ložači

- spremačice

- pralje

Dječji vrtić Marjan