Dječji vrtić Marjan

Cjelokupnom organizacijom rada naše ustanove nastojimo uskladiti potrebe djece i roditelja te kulturne i društvene sredine u kojoj djelujemo. Trudimo se oblikovati prostore u kojima djeca borave, na način da potiču na aktivnosti, međusobnu interakciju i komunikciju. Pratimo suvremena kretanja u predškolskom odgoju i obrazovanju kako bismo omogućili maksimalan razvoj dječje osobnosti uz poštivanje potreba i prava djece.

Korištenjem svakodnevnih životnih situacija, kroz planirane i spontane aktivnosti brinemo se da naša djeca uče, napreduju i budu sretna i zadovoljna.

Trudimo se pomoći roditeljima u nizu odgojnih situacija s djecom, uključiti ih u aktivnosti u vrtiću i povećavati njihovu pedagošku kompetenciju. U radu s djecom koristimo različite pedagoške koncepcije.

Kroz raznolike projekte senzibiliziramo djecu na brigu o svom okolišu, prirodi i onome što je čovjek kroz povjest stvorio. Potičemo ih na razvoj kreativnosti i ljubav prema kulturi i umjetnosti. Ugošćujemo kazališne i glazbene umjetnike, te vodimo djecu na kazališne predstave, posjete izložbama i muzejima, a također sudjelujemo na raznim manifestacijama u gradu i na državnoj razini.

Surađujemo u svom radu s neposrednom okolinom pojedinog objekta (drugi vrtići, škole, muzeji itd.), ali i na razini ustanove s različitim institucijama.

Podaci o ustanovi

Dječji vrtić Marjan
Split, Put sv. Mande 11
E-mail: dv-marjan@st.t-com.hr
IBAN: HR3024070001100585278
OIB: 86339280930

Dječji vrtić Marjan