Obavijesti

April 10, 2017

Ponude ovlaštenih agencija za organizaciju i provedbu izleta moraju biti sukladne važećim propisima vezanim uz turističku djelatnost, razrađene po traženim točkama iz objavljenog javnog poziva Vrtića i moraju u cijenu uključiti:

1. Prijevoz sudionika isključivo prijevoznim sredstvima koji udovoljavaju propisima,
2. Osiguranje odgovornosti i jamčevine,
3. Licenciranog turističkog pratitelja za svaku grupu od 15 do 75 putnika
4. Ponude se dostavljaju osobno na urudžbeni zapisnik Ustanove ili poštom u zatvorenoj
omotnici do roka navedenog u objavljenom javnom pozivu Ustanove. Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

–naziv i adresa DJEČJI VRTIĆ MARJAN, 21 000 Split, Put svete Mande 11
‐naziv i adresa ponuditelja
‐naznaka za „jednodnevni izlet – destinacija:___________________“
‐naznaka „ne otvaraj“

U obzir će se uzimati samo ponude koje su zaprimljene putem pošte ili osobno na urudžbeni zapisnik Ustanove do navedenog roka.

Obrasci poziva za organizaciju izleta se nalaze u niže navedenim prilozima.


Cjelodnevni izlet Muzej sinjske alke - Sinj - Mustang ili Panj
Poludnevni izlet Solin - Gospin otok
Poludnevni izlet Solin - Gašpina mlinica
Poludnevni Stella Croatica
Poludnevni izlet Biblijski vrt Stomorija -Resnik-Solin
Poludnevni izlet ETNO SELO ŠKOPLJANCI  - RADOŠIĆ
Poludnevni izlet AKVARIJ - SOLIN
Poludnevni izlet AKVARIJ - RESNIK - SOLIN
Poludnevni izlet SINJ - IZLETIŠTE MUSTANG
Poludnevni izlet FARMA KONJA HAPPY HORSE
Poludnevni izlet SINJ - MUSTANG ILI PANJ