Obavijesti

September 05, 2017

Sukladno čl. 6. Odluke o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica Grada Splita (Službeni glasnik Grada Splita br. 49/14) obavještavaju se roditelji djece korisnika naših programa da imaju pravo na umanjenje sudjelovanja u cijeni programa i to:

Obavijest roditeljima djece koja koriste programe DV Marjan o pravu na umanjenje cijene programa vrtića za pedagošku 2016./2017. god.

Zahtjev za ostvarivanje prava na umanjenje cijene