Dječji vrtić Potočnica II

  • Nalazi se u prizemlju stambene zgrade, Gradski kotar Bol
  • Potpunosti preuređen krajem 2009. godine i pripremljen za boravak djece jasličnog uzrasta
  • Broj skupina: 1
  • Vrsta i trajanje programa: 10 satni jaslični program od 6,30 do 16,30 sati
  • Adresa: Tršćanska 35
  • Telefon: 021/ 382-142

Foto galerija

IMG_8728
IMG_8726
IMG_8724
IMG_8716