Dječji vrtić Potočnica I

  • Nalazi se u prizemlju stambene zgrade, Gradski kotar Bol
  • Posebnost programa je početno usvajanje engleskog jezika
  • Broj skupina: 1
  • Vrsta i trajanje programa: posebni10 satni – engleski jezik od 6,30 do 16,30 sati
  • Adresa: Domovinskog rata 60
  • Telefon: 021 /382-216

U dječjem vrtiću Potočnica 1 provodi se 10-satni program s ranim učenjem engleskog jezika, u jednoj mješovitoj skupini. Pažljivim osmišljavanjem materijalno-organizacijskih uvjeta u kontekstu što spontanijeg učenja, prilagodljivom organizacijom odgojno-obrazovnog procesa, te situacijskim pristupom djeci se pruža mogućnost postupnog usvajanja jezika u svim životnim situacijama „urananjem“ u jezik (immersion pristup).

Materijali koji se koriste i kombiniraju u radu su: Little Bugs(Mac Millan), Cheaky Monkey(MacMillan), Super Simple Songs, Jack in the box, Cookie and friends(Oxford University Press), Teddy's train (Oxford Univesity Press)... Sadržaji su koncipirani na temelju različitih likova, situacija, priča koje potiču interes i maštu djece, zbog čega proces učenja predstavlja radost i užitak. Aktivno korištenje jezika potiče se i raznolikim aktivnostima kao što su pokretne igre, igre riječima, dramske aktivnosti, prepričavanjem priča putem slikovnica, slikovnih rječnika, „flash cards“ (slikovne memorijske kartice), „ story cards“ (priče u slikama), te upotrebom audio i video materijala.

Raznolikost materijala i i aktivnosti omogućuju sustavni napredak u razvoju komunikacijskih i jezičnih vještina bogaćenjem rječnika, usavršavanjem izgovora u razgovoru, pjevanju, stvaranju. Kroz različite kontekste priča i pjesmica dijete upoznaje vokabular i frazeologiju engleskog jezika koje uči primijeniti u svakodnevnim situacijama u vrtiću i izvan njega, čime se njeguje i potiče istraživački i stvaralački odnos djece prema svijetu, razvoj pozitivnih emocionalnih stanja i pozitivne slike o sebi. Razvoj kompetencija vezanih za engleski jezik djetetu omogućava širi spektar doživljaja i izražavanja, te pozitivno utječe na razvoj dječje kompetencije i samovrednovanja, što će rezultirati uspješnim učenjem ne samo u vrtiću već i u daljnjem školovanju djeteta.

Foto galerija

IMG_6806
DSC01499
DSC01072
IMG_8771
IMG_6802
DSC01410
DSC01054
IMG_8765
IMG_6801
DSC01268
DSC00786
IMG_8758
IMG_6798
DSC01201
IMG_8781
IMG_8754
IMG_6679
DSC01118
IMG_8776
IMG_8746
IMG_6677
DSC01077
IMG_8775
IMG_8740
DSC01738