Dječji vrtić Pahuljica

  • Nalazi se u prizemlju stambene zgrade, Gradski kotar Lovret (preko puta zgrade MUP-a)
  • Ima malo zatvoreno dvorište opremljeno s nekoliko dvorišnih igrala
  • Broj skupina: 1
  • Vrsta i trajanje programa: jutarnji 6 satni program od 7,00 do 13,00 sati
  • Adresa: Sukoišanska 11
  • Telefon: 021/484-818

Foto galerija

IMG_8854
IMG_8843
IMG_8842
IMG_8835
IMG_8851