Vježbaonica

Vježbaonica:

Dječji vrtić MARJAN, po MANDALINA, 1991. god. je prvi put imenovan Vježbaonicom Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a od 2018.g. i Nastavnom bazom za studente Sveučilišta u Splitu.
U suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Splitu, u DV Mandalina, Put Sv. Mande 11, provodi se stručno-pedagoška praksa studenata studija Rani i predškolski odgoj, iz kolegija Kineziološka metodika.

Zadaće vježbaonice:
• upoznavanje s organizacijom rada dječjeg vrtića te zadaćama odgojno-obrazovnih djelatnika dječjeg  vrtića
• uključivanje studenata u odgojno-obrazovni rad prema planu i programu Filozofskog fakulteta  i kurikulumu DV Marjan
• osposobljavanje studenata za praktičnu primjenu stručnih metodičkih, pedagoško-psiholoških znanja u odgojno-obrazovnom radu
• suradnja s Filozofskim fakultetom na izradi godišnjeg plana oglednih i praktičnih aktivnosti

Oblici rada vježbaonice:

• hospitiranje studenata
• ogledni rad mentora
• pojedinačni neposredni rad studenata s djecom
• analiza provedenog rada

Odgojitelji mentori vježbaonice: Lenka Miličević, Gordana Vujina, Ante Žuvela, Antonija Ercegović, Marina Kutleša