Dječji vrtić Koralj

 • Samostalan objekt na području Gradskog kotara Lovret (Skalice), sagrađen 1980. godine
 • Pluralizam koncepcije rada: program početnog usvajanja engleskog jezika, u pripremi vjerski katolički program
 • Ima dječju knjižnicu otvorenu 2007. god. kojom se potiče rano opismenjavanje djece jaslične i vrtićne dobi
 • Ima sportsku dvoranu
 • Ima uređeno dvorište s igralima obnovljeno sredstvima Vrtića, Grada i Unicef-a
 • Broj skupina: 10
  -3 jaslične
  -7 vrtićnih
 • Vrste i trajanje programa:
  -10 satni jaslični program od 6,30-16,30 sati
  -10 satni vrtićni program od 6,30-16,30 sati
  -10 satni posebni (engleski) od 6,30-16,30 sati
 • Adresa: Put Skalica 11a
 • Telefon: 021/315-829
 • Telefon/fax: 021/318-462

Foto galerija

IMG_8976
IMG_8960
IMG_8939
IMG_8915
IMG_8967
IMG_8953
IMG_8938
IMG_8908
IMG_8966
IMG_8946
IMG_8931
IMG_8907
IMG_8962
IMG_8943
IMG_8925
IMG_8901