Dječji vrtić Grdelin

  • Nalazi se u prizemlju stambene zgrade, Gradski kotar Spinut
  • U blizini Osnovne škole Spinut
  • Obnovljen je 2011.godine
  • Broj skupina: 1
  • Vrsta i trajanje programa: 10 satni vrtićni program od 6,30 -16,30 sati
  • Adresa: Teslina 19
  • Telefon: 021/385-038

Foto galerija

IMG_9111
IMG_9105
IMG_9102
IMG_9093