R.B VRTIĆ ADRESA TELEFON
1. CICIBAN Put Meja 1 399-289
2. CRVENKAPICA Plančićeva 6 i 8 384-229
3. GAJETA Jobova 20 384-240
4. GRDELIN Teslina 19 385-038
5. KAŠTELET T.P. Marovića 4 358-672
6. KEKEC Fra Bonina 5 385-985
7. KORALJ
-vrtić
-vrtić
-psiholog
Put Skalica 11 a tel/fax:
318-462
315-829
315-830
8. MANDALINA
-vrtić (Dupini, Bubamare)
-vrtić (Tratinčice, Ježići)
-jaslice
-zdravstveni voditelj
-voditelj kuće
-pedagog
-kuhinja
-ekonomat-skladište
Put svete Mande 11
396-277-1
396-277-2
396-277-3
396-277-4
396-277-5
396-277-6
315-839 315-838
tel/fax: 485-846
9. PAHULJICA Sukoišanska 11 484-818
10. PČELICA Lovretska 13 480-319
11. POTOČNICA I Domovinskog rata 60 382-216
12. POTOČNICA II Tršćanska 35 382-142
13. TAMARIN Nazorov prilaz 2 394-133
14. VESELI DANI Starčevićeva 32 318-010