Kontakt

Dječji vrtić Marjan
Split, Put sv. Mande 11

e-mail: dv-marjan@st.t-com.hr
IBAN: HR3024070001100585278
OIB: 86339280930

Uprava:

Ravnatelj: Ani Mrnjavac
e-mail: ani.mrnjavac@vrtic-marjan.hr

Centrala:

tel: 021/396-275, 396-276
fax: 021/396-272

Evidentičar uplata roditelja:

tel: 021/315-832
(potvrde o upisu djece, zahtjevi i rješenja za ispis djece, zahtjevi za umanjenje cijene vrtića, evidencija uplata cijene korištenja usluge vrtića)